Spökskrivare ”fusk”?

pile-of-booksDu kan behöva assistans, ”coachning”, av en mängd legitima anledningar. Det säger sig själv att ingen kan ta sig igenom en hel utbildning endast med hjälp från andra, men vem som helst kan längst med vägen uppleva funktionsnedsättningar, sjukdom, tidsnöd, personliga kriser, humörsvängningar med mera, som helt enkelt måste hanteras för att inte en större katastrof ska inträffa, som t.ex. att en utbildning måste avbrytas. Då är det bra om vi finns.

När vi skriver för uppdragsgivare är vi övertygade om att dessa tar åt sig informationen i materialet. Vid behov kan vi mot kund också bistå med beskrivningar av arbetsprocessen, hur man som student kan tänka när ett större arbete skall ställas samman.

E-posta: spokskrivare@outlook.com 

***

lundagård.se 4 mars 2013: Vattentäta fusket – skaffa spökskrivare.