Priser

pile-of-booksPriset beror på uppdragets omfattning och svårighetsgrad, men ett riktmärke för gymnasiearbeten är 200 kr per sida, ca. 450 ord. Kräver uppgiften en bokgenomläsning och en kvalificerad analys kan priset bli högre. Är uppgiften enklare kan priset per sida bli lägre. Vid större uppgifter, som uppsatser på gymnasie- och universitetsnivå, förhandlar vi oss fram till ett skäligt pris. Vi gör en avvägning från fall till fall.

För nya kunder gäller alltid förskottsbetalning på 30 procent, resterande belopp vid leverans. Det skall främst ses som en försäkring för oss att kunden tänkt igenom transaktionen och avser att fullfölja den.

18-årsgräns.

E-posta: spokskrivare@outlook.com